De rol van dierentuinen bij de instandhouding van de biodiversiteit

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 1999/22/EG betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Voorwaarden

Door de richtlijn moeten EU-landen maatregelen nemen met betrekking tot het verlenen van vergunningen aan en het regelmatig uitvoeren van inspecties in dierentuinen, om te controleren of er aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.

Om een exploitatievergunning te krijgen, moeten dierentuinen:

Vergunningen en inspectie

Goede praktijken

In 2015 gaf de Europese Commissie het document „Richtlijn goede praktijken voor dierentuinen in de EU” uit. Dat werd opgesteld om EU-landen te helpen de vereisten van de richtlijn beter na te leven door het delen van ervaring en goede praktijken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 9 april 1999van toepassing. EU-landen moesten deze richtlijn voor 9 april 2002 omzetten naar hun nationale wetgeving

BESLUIT

Richtlijn 1999/22/EG van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen (PB L 94 van 9.4.1999, blz. 24-26)

Laatste bijwerking 06.06.2016