Opruiming en verwijdering van niet meer gebruikte offshore olie- en gasinstallaties

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(98) 49 def.) – opruiming en verwijdering van niet meer gebruikte offshore olie- en gasinstallaties

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

De Europese Commissie wil het milieu beschermen door verontreiniging van niet meer gebruikte offshore olie- en gasinstallaties te verminderen.

KERNPUNTEN

Er is echter geen specifiek gemeenschappelijk wettelijk kader op dit gebied. Bovendien gaan deze verdragen enkel over minimumvoorschriften. Afzonderlijke landen kunnen strengere voorwaarden opleggen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de opruiming en verwijdering van niet meer gebruikte offshore olie- en gasinstallaties (COM(98) 49 def., 18.2.1998)

Laatste bijwerking 23.02.2017