Wisselkoersmechanisme tussen de euro en andere deelnemende nationale valuta

 

SAMENVATTING VAN:

Resolutie van de Europese Raad inzake de instelling van een wisselkoersmechanisme

Overeenkomst tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de EU-landen buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd

WAT IS HET DOEL VAN DE RESOLUTIE EN DE OVEREENKOMST?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER ZIJN DE RESOLUTIE EN DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Resolutie van de Europese Raad inzake de instelling van een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, Amsterdam 16 juni 1997 (PB C 236 van 2.8.1997, blz. 5-6)

Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 73 van 25.3.2006, blz. 21-27)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Overeenkomst van 21 december 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 14 van 20.1.2007, blz. 6-8)

Overeenkomst van 14 december 2007 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 319 van 29.12.2007, blz. 7-9)

Overeenkomst van 13 december 2010 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 5 van 8.1.2011, blz. 3-6)

Overeenkomst van 21 juni 2013 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro niet als munt hebben tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 187 van 29.6.2013, blz. 1-4)

Overeenkomst van 13 november 2014 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd (PB C 64 van 21.2.2015, blz. 1-4)

Laatste bijwerking 11.04.2017