Verzekeringsbemiddeling: betere consumentenbescherming

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/92/EG — Verzekeringsbemiddeling

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Op 20 januari 2016 hebben het Europees Parlement en de Raad de verzekeringsdistributierichtlijn (Richtlijn (EU) 2016/97) aangenomen, die de verzekeringsbemiddelingsrichtlijn bijwerkt en vervangt. De nieuwe richtlijn heeft betrekking op de gehele distributieketen, met inbegrip van verzekeraars die rechtstreeks aan klanten verkopen (vandaar de nieuwe naam). Deze richtlijn zal bovendien de manier verbeteren waarop verzekeringsproducten worden verkocht, inclusief grotere prijstransparantie en betere informatie voor consumenten.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie over verzekeringsbemiddeling.

* KERNBEGRIPPEN

Unitlinked levensverzekeringsproducten: deze geven houders van levensverzekeringspolissen de mogelijkheid om hun geld met dat van andere verzekeringsnemers te combineren in rekeneenheden van een beleggingsfonds. Dit stelt hen in staat om hun beleggingen (als aandelen en obligaties) breder te spreiden dan ze alleen zouden kunnen doen.

Herverzekering: wanneer verzekeraars gedeelten van hun risicoportefeuille overdragen aan andere verzekeraars zodat ze het risico grote bedragen in geval van een claim te moeten betalen, kunnen spreiden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3-10)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2002/92/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19-59)

Laatste bijwerking 24.10.2016