Beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Gevolgen van de COVID-19-pandemie

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 juli 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

KERNBEGRIPPEN

Maritieme beveiliging: een combinatie van preventieve maatregelen om het zeescheepvaartverkeer en de havenfaciliteiten te beschermen tegen opzettelijke ongeoorloofde acties.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PB L 129 van 29.4.2004, blz. 6-91)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) 725/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10-24)

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 28-39)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.07.2020