Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2195/2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten van de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (PB L 340, 16.12.2002, blz. 1-562)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Verordening (EG) nr. 2195/2002 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is alleen ter referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2151/2003 van 16 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (PB L 329, 17.12.2003, blz. 1-270). Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 451/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3696/93 van de Raad (PB L 145, 4.6.2008, blz. 65-226). Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 15.02.2016