Europese procedure voor geringe vorderingen — Regels voor grensoverschrijdende juridische geschillen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

De wetgeving:

In de procedure is het volgende bepaald:

Gerechtskosten:

De kosten worden betaald door de verliezer van de zaak en worden niet toegekend aan de winnaar indien ze onnodig zijn gemaakt of niet in verhouding staan tot de vordering.

Hoger beroep tegen de beslissing is mogelijk, indien het nationale recht van de rechtbank daarin voorziet.

Heroverweging van de beslissing:

Beslissingen:

De tenuitvoerlegging van beslissingen wordt beheerst door het recht van het uitvoerende land.

EU-landen:

VANAF WANNEER ZIJN DEZE VERORDENINGEN VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

Grensoverschrijdend: ten minste een van de partijen heeft haar woonplaats of gewone verblijfplaats in een ander EU-land dan dat van de rechtbank waar de vordering wordt ingesteld.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1-22)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 861/2007 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1-32)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 05.05.2020