Bescherming van de euro tegen valsemunterij – Europol

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2005/511/JBZ tot aanwijzing van Europol als het centraal orgaan voor de bestrijding van eurovalsemunterij

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

In dit besluit wordt Europol aangewezen als het centraal orgaan voor de bestrijding van eurovalsemunterij, om het Internationale Verdrag ter bestrijding van de valsemunterij, dat in 1929 in Genève is gesloten (hierna „het Verdrag van Genève”), effectiever te kunnen toepassen en om de samenwerking te bevorderen tussen de landen van de Europese Unie (EU) onderling, en tussen de EU-landen, Europol en niet-EU-landen.

KERNPUNTEN

De EU voert de samenwerking op tussen de EU-landen onderling en tussen de EU-landen en Europol om de euro te beschermen tegen valsemunterij op internationaal niveau. Niet-EU-landen hebben een centraal contactpunt nodig voor informatie over valse euro's. Al deze informatie moet voor analyse worden samengebracht bij Europol, dat wordt aangewezen als het centrale bureau voor de bestrijding van eurovalsemunterij krachtens het Verdrag van Genève.

Rol van Europol

Effectieve toepassing van het Verdrag van Genève van 1929

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 16 juli 2005.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2005/511/JBZ van de Raad van 12 juli 2005 over de bescherming van de euro tegen valsemunterij middels de aanwijzing van Europol als het centraal orgaan voor de bestrijding van eurovalsemunterij (PB L 185 van 16.7.2005, blz. 35–36)

Laatste bijwerking 23.03.2017