Inbreuk op het recht van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

De artikelen 258, 259 en 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

WAT IS HET DOEL VAN DE ARTIKELEN 258, 259 EN 260 VAN HET VWEU?

Deze artikelen bevatten de maatregelen die moeten worden genomen als de Europese Commissie of een EU-regering van mening is dat een bepaald EU-land zijn verplichtingen krachtens het EU-recht niet is nagekomen.

KERNPUNTEN

Niet-naleving van EU-verplichtingen kan te wijten zijn aan:

De inbreukprocedure

De gerechtelijke procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt:

De procedure verloopt als volgt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Zesde deel — Institutionele en financiële bepalingen — Titel I — Bepalingen inzake de instellingen — Hoofdstuk 1 — De instellingen — Vijfde afdeling — Het Hof van Justitie van de Europese Unie — De artikelen 258, 259 en 260 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 160-161)

Laatste bijwerking 12.07.2016