Handelsverkeer in runderen en varkens binnen de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in runderen en varkens binnen de EU

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Intrekking

Richtlijn 64/432/EEG zal worden ingetrokken door Verordening (EU) 2016/429 van 21 april 2021.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn moest worden omgezet in het nationale recht van de zes oorspronkelijke landen van de Europese Economische Gemeenschap (nu EU-landen) tegen 30 juni 1965.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

* KERNBEGRIPPEN

Rund: onderfamilie van dieren waartoe de koe, zeboe, jak, bizon en buffel behoren.
Varken: onderfamilie van dieren waartoe het varken en het wild zwijn behoren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977-2012)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 64/432/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1-208)

Laatste bijwerking 04.05.2020