Veiligheidsvoorraden olie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/119/EG houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 29 oktober 2009 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 2012 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van 14 september 2009 houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (PB L 265 van 9.10.2009, blz. 9-23)

Laatste bijwerking 13.03.2017