Agenda voor onderwijs en vaardigheden voor jongeren

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2010) 477 definitief) — „Jeugd in beweging” — jongeren ten volle betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling wordt een uitgebreid pakket beleidsinitiatieven inzake onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren in de Europese Unie (EU) voorgesteld. Dit „Jeugd in beweging” -initiatief maakt deel uit van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

Om te voldoen aan de Europa 2020-doelstelling betreffende het verhogen van de algemene arbeidsparticipatie van 20- tot 64-jarigen tot 75 % is het essentieel om het hoge niveau van de jongerenwerkloosheid te verminderen. In 2014 waren er bijna 5 miljoen jongeren (onder de 25 jaar) werkloos. Dat vertegenwoordigt een werkloosheidspercentage van 21,7 %, meer dan twee keer zo hoog als het werkloosheidspercentage van volwassenen. Bovendien was 7,5 % van de Europeanen tussen 15 en 24 jaar noch aan het werk, noch bezig met onderwijs of een opleiding.

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — „Jeugd in beweging” — een initiatief om jongeren ten volle te betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie (COM(2010) 477 definitief van 15.9.2010)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Conclusies van de Raad van 19 november 2010 over het initiatief „Jeugd in beweging” — een geïntegreerde aanpak als reactie op de uitdagingen waarmee jongeren geconfronteerd worden (PB C 326 van 3.12.2010)

Aanbeveling van de Raad van 28 juni 2011 — Jeugd in beweging — de leermobiliteit van jongeren bevorderen (PB C 199 van 7.7.2011, blz. 1-5)

Laatste bijwerking 20.10.2016