Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)

 

SAMENVATTING VAN:

Resolutie over een hernieuwd systeem voor Europese samenwerking in jeugdzaken

WAT IS HET DOEL VAN DE RESOLUTIE?

In de resolutie wordt een hernieuwd kader beschreven voor betere samenwerking tussen EU-landen in jeugdzaken gedurende de periode 2010-2018. Het is een vervolg op het eerste kader dat in 2002 voor de periode 2002-2009 werd goedgekeurd.

KERNPUNTEN

Het nieuwe kader, aangeduid als de EU-strategie voor jongeren, streeft er hoofdzakelijk naar om de doeltreffendheid van de bestaande samenwerking en aanpak te verbeteren en jongeren in de EU extra voordelen te bieden.

Deze strategie heeft twee hoofddoelen:

Deze doelstellingen dienen te worden verwezenlijkt aan de hand van een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers ter bevordering van actief burgerschap, sociale integratie en de sociale insluiting van jongeren in de ontwikkeling van het EU-beleid.

Hiertoe worden specifieke initiatieven, die zijn gericht op jongeren, en mainstreamingsinitiatieven op acht bepaalde gebieden aangemoedigd:

De rol van EU-landen en de Commissie

De resolutie roept de Europese Commissie en de EU-landen op om maatregelen te nemen die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de strategie voor jongeren. Activiteiten op zulke gebieden moeten worden toegepast door een open coördinatiemethode, waarvoor de politieke verbintenis van de EU-landen en specifieke werkmethoden nodig zijn.

De belangrijkste uitvoeringsinstrumenten voor de EU-strategie voor jongeren zijn:

De EU-strategie voor jongeren moedigt hen ook aan om terdege rekening te houden met jeugdzaken op andere beleidsterreinen die invloed hebben op het leven van jongeren, zoals jeugdwerkgelegenheid (met inbegrip van jongerengarantie) en sociale inclusie (EU-platform tegen armoede en sociale uitsluiting).

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Resolutie van de Raad van 27 november 2009 over een nieuw kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) (PB C 311 van 19.12.2009, blz. 1-11)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over een werkplan voor jeugdzaken van de Europese Unie voor 2016-2018 (PB C 417 van 15.12.2015, blz. 1-9)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten in het kader van de Raad bijeen, van 20 mei 2014 over het overzicht van het proces van gestructureerde dialoog over onder meer de sociale insluiting van jongeren (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 1-4)

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 mei 2014 over een werkplan voor Jeugdzaken van de Europese Unie voor 2014-2015 (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 5-11)

Laatste bijwerking 23.11.2017