EU-samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020)

SAMENVATTING VAN:

Conclusies van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE CONCLUSIES?

KERNPUNTEN

De zes prioriteiten voor de periode 2016-2020 zijn:

ACHTERGROND

Volgens artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de EU heeft iedereen „recht op onderwijs, alsmede op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing”.

Voor meer informatie zie Strategisch kader — Onderwijs en opleiding 2020 op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Conclusies van de Raad van 12 mei 2009 betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (PB C 119 van 28.5.2009, blz. 2-10)

GERELATEERDE BESLUITEN

Gezamenlijk verslag 2012 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) — „Onderwijs en opleiding in een slim, duurzaam en inclusief Europa” (PB C 70 van 8.3.2012, blz. 9-18)

Gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) — Nieuwe prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (PB C 417 van 15.12.2015, blz. 25-35)

Laatste bijwerking 29.02.2016