Bescherming van jongeren op de arbeidsplaats

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 94/33/EG – bescherming van jongeren op het werk

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In de richtlijn worden minimale eisen opgesteld om verbetering in de gezondheid en veiligheid van jonge medewerkers te waarborgen.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 9 september 1994. EU-landen moesten deze voor 22 juni 1996 opnemen in nationale wetgeving.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 inzake de bescherming van jonge mensen op de arbeidsplaats (PB L 216, 20.8.1994, blz. 12-20)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 94/33/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europese Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake de toepassing van Richtlijn 94/33/EG inzake de bescherming van jonge mensen op de arbeidsplaats (COM(2004) 105 def., 16.2.2004)

Rapport van de Commissie inzake de gevolgen van de toegestane overgangsperiode toegewezen aan Groot-Brittannië met betrekking tot een aantal bepalingen van Richtlijn 94/33/EG van de Raad betreffende de bescherming van jongeren op het werk (COM(2000) 457 def., 20.7.2000)

Laatste bijwerking 05.12.2016