Een leven lang leren: Europese kwalificaties

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

De aanbeveling schept een algeheel kader, dat bekend is onder de naam Europees kwalificatiekader (EKK), om EU-landen en hun onderwijsinstellingen, werkgevers en individuen te helpen kwalificaties in onderwijs- en opleidingsstelsels in de hele EU te vergelijken. Dit hulpmiddel is noodzakelijk voor het ontwikkelen van een Europese arbeidsmarkt.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

De Verklaring van Bologna van 1999 bevordert de mobiliteit en transparantie van onderwijs in de EU. Ondertussen heeft het Bologna-proces de EU dichter bij een vergelijkbaar, compatibel en coherent systeem voor hoger onderwijs gebracht. Hierdoor werd duidelijk dat voor beroepsonderwijs een soortelijke actie noodzakelijk is.

BESLUIT

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees referentiekader voor een leven lang leren (PB C 111 van 6.5.2008, blz. 1-7)

Laatste bijwerking 12.01.2016