Het Bolognaproces: totstandbrenging van de Europese ruimte voor hoger onderwijs

Het Bolognaproces dat met de Verklaring van Bologna (1999) werd gestart en dat om de drie jaar op een ministeriële conferentie wordt beoordeeld, moet een beter vergelijkbaar, compatibel en samenhangend systeem voor Europees hoger onderwijs invoeren.

BESLUIT

De Bolognaverklaring van 19 juni 1999 - Gezamenlijke verklaring van de Europese ministers van Onderwijs (niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

Het Bolognaproces dat met de Verklaring van Bologna (1999) werd gestart en dat om de drie jaar op een ministeriële conferentie wordt beoordeeld, moet een beter vergelijkbaar, compatibel en samenhangend systeem voor Europees hoger onderwijs invoeren.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

Landen die aangesloten zijn bij de Europese Culturele Conventie (1954), kunnen aan de EHOR meedoen, mits zij verklaren in het eigen hoger onderwijs aan de doelstellingen van het Bolognaproces te werken. Ook moeten ze uiteenzetten hoe de beginselen en doelstellingen gestalte zullen krijgen.

Het Bolognaproces komt overeen met de doelstellingen van het EU-kader voor onderwijs en opleiding en de Europa 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid.

Meer informatie is beschikbaar op de EHOR-website.

GERELATEERDE BESLUITEN

De Europese hogeronderwijsruimte in 2015: Voortgangsverslag van het Bolognaproces.

Conclusies van de Raad over de globale dimensie van het Europese hoger onderwijs (PB C 28 van 31.1.2014, blz. 2-5).

Laatste bijwerking 23.07.2015