Internationale overeenkomsten en de externe bevoegdheden van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

Artikel 4 VWEU

Artikel 207 VWEU

Artikel 216 VWEU

WAT IS HET DOEL VAN DEZE ARTIKELEN?

Ze stellen de wettelijke bevoegdheden van de EU vast met betrekking tot het voeren van onderhandelingen en het aangaan van internationale overeenkomsten en haar bevoegdheid, of deze nu exclusief of gedeeld is, om dergelijke overeenkomsten aan te gaan.

KERNPUNTEN

Internationale overeenkomsten (conventies, verdragen)

Externe bevoegdheden van de EU

Exclusieve bevoegdheden en gedeelde bevoegdheden

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Eerste deel — Beginselen — Titel I — Categorieën en gebieden van bevoegdheden van de Unie — Artikel 3 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 51)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Eerste deel — De beginselen — Titel I — Categorieën en gebieden van bevoegdheden van de Unie — Artikel 4 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 51-52)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Vijfde deel — Extern optreden van de Unie — Titel II — De gemeenschappelijke handelspolitiek — Artikel 207 (oud artikel 133 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 140-141)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Vijfde deel — Extern optreden van de Unie — Titel V — Internationale overeenkomsten — Artikel 216 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 144)

Laatste bijwerking 08.04.2020