Handelsovereenkomst tussen de EU en Zwitserland

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Zwitserland

Verordening (EEG) nr. 2840/72 houdende sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Zwitserland

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst zijn:

Afschaffen van tarifaire en niet-tarifaire maatregelen

Concurrentieregels

Beide partijen moeten de concurrentieregels die misbruik van een machtspositie, kartels en monopolies verbieden, in acht nemen, naast regels inzake staatssteun.

Gemengd Comité

Bij de overeenkomst wordt een Gemengd Comité ingesteld dat bestaat uit leden van beide partijen. Dit comité:

DATUM VAN INWERKINGTREDING

De overeenkomst is op 1 januari 1973 in werking getreden. Daarna is een aantal protocollen aan de overeenkomst gehecht.

ACHTERGROND

De politieke betrekkingen tussen de EU en Zwitserland worden geregeld door meer dan honderd „bilaterale” overeenkomsten die betrekking hebben op uiteenlopende aspecten, zoals onderzoek en innovatie, het Schengengebied, asielbeleid en wederzijdse erkenning.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (PB L 300 van 31.12.1972, blz. 189-280)

Achtereenvolgende wijzigingen aan de overeenkomst zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EEG) nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat en houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering daarvan, alsmede houdende sluiting van de Aanvullende Overeenkomst betreffende de geldigheid voor het Vorstendom Liechtenstein van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 (PB L 300 van 31.12.1972, blz. 188)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 5-17)

Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 52-79)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft (PB L 23 van 26.1.2005, blz. 19-48)

Zie de geconsolideerde versie.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 369-429)

Zie de geconsolideerde versie.

Kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en het Zwitsers Eedgenootschap (PB L 313 van 22.11.1985, blz. 6-8)

Laatste bijwerking 10.09.2020