Europese Gemeenschap voor Atoomenergie — Informatierubriceringsgraden en -beveiligingsmaatregelen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (Euratom) nr. 3 ter toepassing van artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Beveiligingsmaatregelen en instructies voor de toepassing ervan worden uitgevaardigd door:

De Europese Commissie stelt een beveiligingsbureau in dat:

In ieder(e) instelling, comité of dienst van de EU waar men met GKE werkt of deze onder zich heeft, wordt een beveiligingsambtenaar aangewezen, die verantwoordelijk is voor:

Graden, machtiging en betrouwbaarheidsonderzoek

Materiële beveiliging van GKE

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 15 november 1958.

ACHTERGROND

Zie ook:

KERNBEGRIPPEN

Gebruiksmodel: een geregistreerd recht dat de houder het exclusieve gebruik van een technische uitvinding verleent in ruil voor de openbare bekendmaking van de werking van de uitvinding, en dat slechts voor een beperkte periode wordt verleend.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening nr. 3 ter toepassing van artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 17 van 6.10.1958, blz. 406-416)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie — Titel II — Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie — Hoofdstuk 2 — Verspreiding van kennis — Afdeling 3 — Bepalingen betreffende de geheimhouding — Artikel 24 (PB C 203 van 7.6.2016, blz. 15-16)

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie — Titel II — Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie — Hoofdstuk 2 — Verspreiding van kennis — Afdeling 3 — Bepalingen betreffende de geheimhouding — Artikel 25 (PB C 203 van 7.6.2016, blz. 16-17)

Laatste bijwerking 15.05.2020