Bescherming van geografische aanduidingen - Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon

 

SAMENVATTING VAN:

Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Besluit (EU) 2019/1754 — toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Verordening (EU) nr. 2019/1753 inzake de maatregelen van de EU ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

WAT IS HET DOEL VAN DE AKTE, HET BESLUIT EN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Overeenkomst van Lissabon

Akte van Genève

Besluit (EU) 2019/1754

EU-regelgeving

De verordening bevat de regels voor de rechten en plichten van de EU uit hoofde van de Akte van Genève. Volgens de verordening:

De verordening behandelt in het bijzonder ook:

VANAF WANNEER ZIJN DE AKTE, HET BESLUIT EN DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

Geografische aanduidingen: hebben betrekking op producten die afkomstig zijn uit een bepaald geografisch gebied en ten aanzien waarvan een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk verband houdt met de geografische oorsprong.
Oorsprongsbenamingen: geografische benamingen die de oorsprong van een product aanduiden, evenals de onderscheidende en vermaarde kwaliteiten die met de locatie worden geassocieerd.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (PB L 271 van 24.10.2019, blz. 15-29)

Besluit (EU) 2019/1754 van de Raad van 7 oktober 2019 inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (PB L 271 van 24.10.2019, blz. 12-14)

Verordening (EU) 2019/1753 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de maatregelen van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (PB L 271 van 24.10.2019, blz. 1-11)

Laatste bijwerking 18.05.2020