Overeenkomst tussen de EU en de VS over verzekering en herverzekering

 

SAMENVATTING VAN:

Bilaterale overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

Besluit (EU) 2017/1792 — de ondertekening, namens de EU, en voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

Besluit (EU) 2018/539 — de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN DE BESLUITEN?

KERNPUNTEN

De overeenkomst:

DATUM VAN INWERKINGTREDING

De overeenkomst is op 4 april 2018 in werking getreden, maar werd al voorlopig toegepast sinds 7 november 2017.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

Herverzekeraar: een onderneming die verzekeringsmaatschappijen financiële bescherming biedt.
Zekerheden: activa zoals contanten en kredietbrieven.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (PB L 258 van 6.10.2017, blz. 4-21)

Besluit (EU) 2017/1792 van de Raad van 29 mei 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (PB L 258 van 6.10.2017, blz. 1-2)

De opeenvolgende wijzigingen aan Besluit (EU) 2017/1792 zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit (EU) 2018/539 van de Raad van 20 maart 2018 betreffende de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (PB L 90 van 6.4.2018, blz. 36-37)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (PB L 91 van 9.4.2018, blz. 1)

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (PB L 288 van 7.11.2017, blz. 1)

Laatste bijwerking 28.09.2020