Eurostat — de statistische dienst van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2012/504/EU, waarin de rol van Eurostat wordt verduidelijkt

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

Dit besluit verduidelijkt de rol en verantwoordelijkheden van Eurostat ten aanzien van de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is vanaf 8 oktober 2012 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit van de Commissie 2012/504/EU van 17 september 2012 betreffende Eurostat (PB L 251 van 18.9.2012, blz. 49-52)

Laatste bijwerking 13.11.2017