Maritieme veiligheid: het versneld invoeren van dubbelwandige olietankschepen

Om het risico op accidentele olieverontreiniging in de Europese wateren te doen afnemen, verbiedt deze verordening het vervoer van zware oliesoorten in enkelwandige olietankschepen naar of vanuit havens in de lidstaten. De verordening zorgt tevens voor een versnelde infaseringsregeling voor uiterlijk 2015 voor de toepassing van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 530/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen.

SAMENVATTING

De nieuwste EU-wetgeving inzake het invoeren van dubbelwandige olietankschepen, die in 2012 werd aangenomen, houdt vast aan de essentie van de eerdere wetgeving uit 2002. Deze voegt alle amendementen op de vorige verordening samen in één tekst, zodat de regelgeving op dit gebied duidelijker en daardoor gebruiksvriendelijker wordt.

De verordening is van toepassing op olietankschepen met een draagvermogen van 5 000 ton en meer die onder de vlag van een lidstaat varen of die, ongeacht hun vlag, een onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallende haven of offshoreterminal binnenvaren of uitvaren, of in een onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallend gebied voor anker gaan.

De verordening is echter niet van toepassing op oorlogsschepen, marinehulpschepen en andere schepen die in eigendom zijn van of in gebruik zijn bij een staat en die voorlopig uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële overheidsdiensten.

De verordening:

Achtergrond

Na een reeks ongevallen met olietankschepen die tot ernstige vervuiling leidden, nam de EU in 2002 een verordening aan met betrekking tot de uitfasering van de kwetsbaardere enkelwandige olietankschepen (waarin de olie in de ladingtank alleen van het zeewater wordt gescheiden door een bodem en een zijplaat) en hun vervanging door dubbelwandige schepen (waar de ladingtanks worden omhuld door een tweede binnenplaat op voldoende afstand van de buitenplaat).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 530/2012

20.7.2012

-

PB L 172 van 30.6.2012

Laatste wijziging: 19.06.2014