Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Rusland

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie, de lidstaten en de Russische Federatie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST?

KERNPUNTEN

Principes

Respect voor democratische principes en mensenrechten vormen een belangrijk onderdeel van het partnerschap.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst zijn:

Toepassingsgebied

De overeenkomst beslaat onder andere de volgende gebieden:

De overeenkomst werd gesloten voor een aanvankelijke periode van tien jaar en wordt jaarlijks verlengd.

In 2008 werden onderhandelingen gestart voor een nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland, met als doel het creëren van een meer alomvattend kader voor de relaties tussen de EU en Rusland. Hoewel bij deze onderhandelingen behoorlijke vooruitgang was geboekt, werden ze in 2012 opgeschort.

VANAF WANNEER IS DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

De overeenkomst trad op 1 december 1997 in werking.

ACHTERGROND

De rol van Rusland in het conflict in Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim hebben de relaties met de EU ernstig aangetast. Veel van de activiteiten in de overeenkomst zijn afgebroken en er zijn sancties opgelegd.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds — Protocol nr. 1 betreffende de oprichting van een Contactgroep Kolen en Staal — Protocol nr. 2 betreffende wederzijdse administratieve bijstand voor de correcte toepassing van de douanewetgeving — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Briefwisselingen — Proces-verbaal van ondertekening (PB L 327 van 28.11.1997, blz. 3-69)

Laatste bijwerking 10.10.2016