Instituut voor veiligheidsstudies van de EU

Het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie voorziet in onderzoek en analyse op het gebied van internationale problemen, om de EU te helpen bij de ontwikkeling van haar buitenlands en veiligheidsbeleid.

BESLUIT

Besluit 2014/75/GBVB van de Raad van 10 februari 2014 betreffende het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie.

SAMENVATTING

Met dit besluit van de Raad heeft de Europese Unie (EU) besloten om gebruik te blijven maken van de expertise van het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (IVSEU) voor de voorziening van onderzoek en analyse op het gebied van internationale problemen voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU. Het IVSEU werd oorspronkelijk opgericht in januari 2002. Het is in Parijs gevestigd en heeft een verbindingsbureau in Brussel.

Via zijn onderzoek en analyse levert het IVSEU een bijdrage aan de Europese besluitvorming op het gebied van het GBVB. In het bijzonder verricht het analyses en verschaft het een forum voor discussie over de externe strategie van de EU op terreinen zoals conflictpreventie en vredesopbouw. Zijn activiteiten bestaan uit het organiseren van netwerk- en studiebijeenkomsten en het verzamelen van relevante informatie voor Europese verslaggevers en experts. Het treedt ook op als een schakel tussen de instellingen van de EU en de wereld van externe deskundigen, met inbegrip van actoren op het gebied van veiligheid.

Het IVSEU wordt geleid door een raad van bestuur en een directeur:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2014/75/GBVBvan de Raad

10.2.2014

-

PB L 41 van 12.2.2014

Laatste wijziging: 11.06.2014