Voorschriften inzake typegoedkeuring en markttoezicht voor motorfietsen, bromfietsen en quads in Europa

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 168/2013 — de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Goedkeurings- en markttoezichtautoriteiten

Door EU-lidstaten moeten worden aangewezen:

Typegoedkeuring

Voorschriften voor de functionele veiligheid

De verordening bevat veiligheidsvoorschriften zoals:

Milieuprestatievereisten

Verplichtingen voor fabrikanten, hun vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs

In de verordening zijn de verplichtingen vastgelegd voor alle bij de toeleveringsketen betrokken partijen:

Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

De Europese Commissie heeft in aanvulling op Verordening (EG) nr. 168/2013 gedelegeerde handelingen aangenomen:

De Commissie nam ook Uitvoeringsverordening (EU) nr. 901/2014 aan over de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers. Deze uitvoeringsverordening is sindsdien gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1825 en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/239.

Intrekking van eerdere wetgeving

Bij Verordening (EG) nr. 168/2013 is Richtlijn 2002/24/EG vanaf 1 januari 2016 ingetrokken en vervangen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2016 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Voertuigen van categorie L: een klasse van licht gemotoriseerde voertuigen zoals gemotoriseerde rijwielen, bromfietsen op twee en drie wielen, motorfietsen (met en zonder zijspan), driewielers en vierwielers.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 60 van 2.3.2013, blz. 52-128)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 168/2013 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 901/2014 van de Commissie van 18 juli 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 249 van 22.8.2014, blz. 1-202)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie van 16 december 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid en tot wijziging van bijlage V bij die verordening (PB L 53 van 21.2.2014, blz. 1-10)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 44/2014 van de Commissie van 21 november 2013 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voertuigconstructie en algemene voorschriften voor de goedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 25 van 28.1.2014, blz. 1-102)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 3/2014 van de Commissie van 24 oktober 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 7 van 10.1.2014, blz. 1-12)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.05.2021