Het gebruik van passagiersgegevens ter voorkoming van terrorisme en ernstige criminaliteit

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2016/681 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Wat zijn PNR-gegevens?

Deze bestaan uit boekingsinformatie die door luchtvaartmaatschappijen wordt opgeslagen in hun reserveringssystemen en hun vertrekcontrolesystemen. De verzamelde informatie bestaat onder andere uit:

Toepassingsgebied

Luchtvaartmaatschappijen moeten de PIE’s in EU-lidstaten voorzien van de PNR-gegevens voor vluchten die aankomen in of vertrekken uit de EU. Op grond van de richtlijn kunnen (maar dit is niet verplicht) EU-lidstaten PNR-gegevens verzamelen over geselecteerde vluchten binnen de EU.

Verwerking

De verzamelde gegevens mogen uitsluitend worden verwerkt voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Gegevens mogen uitsluitend worden verwerkt in de volgende gevallen:

Doorgifte en uitwisseling van gegevens

Opslag

Doorgifte van PNR-gegevens aan niet-EU-landen

VANAF WANNEER ZIJN DE REGELS VAN TOEPASSING?

De richtlijn moest op 25 mei 2018 in nationale wetgeving zijn omgezet.

ACHTERGROND

Het Hof van Justitie erkent de geldigheid van de PNR-richtlijn in het licht van de rechten die worden gewaarborgd door het Handvest van de grondrechten van de EU, maar legt ook enkele beperkingen op aan de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/681 toen het besliste dat een aantal regels uit die richtlijn restrictief moeten worden uitgelegd (zie het arrest van het Hof).

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 132-149).

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PB L 149 van 30.4.2021, blz. 10-2539).

Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (PB L 215 van 11.8.2012, blz. 5-14).

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming (PB L 186 van 14.7.2012, blz. 4-16).

Laatste bijwerking 28.09.2022