Bevordering van het gebruik van videoconferenties tussen de EU-landen op het gebied van justitie

SAMENVATTING VAN:

Aanbevelingen van de Raad — beste praktijken op het gebied van grensoverschrijdende videoconferenties binnen het justitieel apparaat

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE AANBEVELINGEN?

KERNPUNTEN

De voordelen van videoconferenties zijn:

Mogelijke verbeteringen

In de aanbevelingen worden evenwel verscheidene gebieden aangeduid waar het gebruik van videoconferenties tussen autoriteiten in verschillende EU-landen kan worden verbeterd, zoals:

Aanbevelingen

De EU-landen worden uitgenodigd om een aantal maatregelen te nemen zoals:

De Groep e-recht (e-justitie) wordt verzocht om:

De Commissie wordt verzocht om:

ACHTERGROND

E-justitieportaal

BESLUIT

Aanbevelingen van de Raad — „Bevordering van het gebruik en de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van grensoverschrijdende videoconferenties binnen het justitieel apparaat op lidstaat- en EU-niveau” (PB C 250 van 31.7.2015, blz. 1-5)

Laatste bijwerking 20.01.2016