Immigratie - de reactie van de EU

De Europese migratieagenda - COM(2015) 240 final

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: een Europese migratieagenda (COM(2015) 240 final van 13.5.2015)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling worden concrete initiatieven ontwikkeld om immigratie beter te beheersen door ervoor te zorgen dat alle EU-landen hun aandeel immigranten en asielzoekers opnemen.

Door zowel de externe als de interne dimensie van het EU-migratiebeleid aan te pakken, wordt er getracht EU-samenwerking met landen buiten het blok te stimuleren.

KERNPUNTEN

Prioriteiten voor de korte termijn

Onmiddellijke actie om verder verlies van leven in de Middellandse Zee te voorkomen:

intensivering van opsporings- en reddingsacties in de Middellandse Zee

bestrijding van criminele netwerken van mensensmokkelaars die kwetsbare migranten uitbuiten

gebruik van objectieve criteria voor de herplaatsing en hervestiging van immigranten in alle EU-landen

nauwe samenwerking met Afrikaanse landen om immigratiestromen te verkleinen

hulp voor de EU-landen die de nieuw aangekomenen ontvangen.

Prioriteiten voor de middellange en lange termijn

Beter beheer van alle aspecten van het EU-migratiebeleid:

de oorzaken van onregelmatige migratie wegnemen

samenwerken met partnerlanden voor de aanpak van de onderliggende oorzaken waardoor mensen naar Europa proberen te komen

ontmanteling van netwerken van mensensmokkelaars en -handelaars

verbetering van het EU-beleid voor de terugkeer van illegale immigranten naar hun eigen land

verbetering van het grensbeheer

opzet van procedures om alle buitengrenzen van de EU doelmatiger te beheren

meer gebruik van technologie

ondersteuning van bestaande controles aan de buitengrenzen

verbetering van het EU-asielbeleid

ontwikkeling van een duidelijk systeem voor de opvang van asielzoekers waarbij de verantwoordelijkheid voor hun opvang eerlijker over alle EU-landen wordt verdeeld.

ontwikkeling van een nieuw beleid voor legale migratie

nadruk op het aantrekken van mensen die beschikken over de vaardigheden die de EU nodig heeft als de eigen bevolking krimpt.

Meer

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: de Europese veiligheidsagenda (COM(2015) 185 final van 28.4.2015)

Laatste bijwerking 26.08.2015