Controle aan de zeebuitengrenzen van de EU en het redden van levens van immigranten bij operaties op zee

Deze verordening omvat de regels voor het toezicht op de zeegrenzen van de Europese Unie, het onderscheppen van vaartuigen waarvan vermoed wordt dat ze illegale immigranten vervoeren en het redden mensen die op zee in gevaar verkeren tijdens grensbewakingsoperaties onder de coördinatie van Frontex.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 656/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie.

SAMENVATTING

Doel van het beleid van de Europese Unie inzake zeebuitengrenzen is te zorgen voor een efficiënte controle op het overschrijden van de buitengrenzen en het voorkomen van illegale immigratie en grensoverschrijdende misdaad, en het redden en beschermen van levens op zee.

Hiertoe zijn operaties op zee onder toezicht van Frontex (Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie) gericht op:

ONDERSCHEPPING VAN VAARTUIGEN

Er zijn specifieke regels vastgelegd in geval van detectie van een vaartuig met illegale immigranten aan boord afhankelijk van waar de vaartuigen onderschept worden (in territoriale wateren, aansluitende zone of open zee). EU-landen mogen het vaartuig in beslag nemen, de opvarenden aanhouden en het vaartuig naar een kuststaat, het gastland van de EU of een niet-EU-land voeren mits dit hen niet in gevaar brengt.

Andere regels zijn vastgelegd voor het regelen van opsporings- en reddingssituaties om bijstand te verlenen aan mensen in nood op zee en het ontschepen van geredde personen.

Tijdens operaties op zee moet bijstand verleend worden, ongeacht de nationaliteit of status van de personen aan wie bijstand moet worden verleend en in overeenstemming met het relevante internationale recht.

FRONTEX OPERATIONEEL PLAN

Grensbewakingsoperaties worden door de EU-landen uitgevoerd met de operationele steun van Frontex. Het agentschap is verantwoordelijk voor:

Hiertoe wordt een operationeel plan voorbereid met details toegespitst op de omstandigheden van de geplande operatie op zee. Operationele plannen moeten er met name voor zorgen dat kinderen en kwetsbare personen de juiste bijstand krijgen.

Solidariteitsmechanismen

EU-landen die te maken hebben met een sterke migratiedruk mogen vragen om specifieke hulp en steun van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en de inzet van Europese grenswachtteams in geval van een noodsituatie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 656/2014

17.7.2014

-

PB L 189 van 27.6.2014.

Laatste bijwerking 28.09.2014