Klimaatverandering — Overeenkomst van Parijs, geratificeerd door de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit (EU) 2016/1841 betreffende de sluiting van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering

Overeenkomst van Parijs

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

EU-optreden tegen klimaatverandering tot nu toe

VANAF WANNEER IS DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

De overeenkomst treedt op 4 november 2016 in werking en is vanaf 2020 van toepassing.

ACHTERGROND

De overeenkomst versterkt het mondiale antwoord op de klimaatverandering door het huidige beleid te richten op klimaatneutraliteit voor het einde van de eeuw.

De overeenkomst werd in december 2015 in Parijs goedgekeurd door 195 landen en vervangt het Protocol van Kyoto van 1997.

Meer informatie

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 1-3)

Overeenkomst van Parijs (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4-18)

Laatste bijwerking 04.11.2016