Nucleaire installaties in Bulgarije en Slowakije - EU-steun voor ontmanteling

Tijdens de onderhandelingen over toetreding tot de EU hebben Slowakije en Bulgarije toegezegd kerncentrales van hetzelfde type als die van Tsjernobyl vóór een afgesproken datum te ontmantelen. De EU is overeengekomen om bij te dragen aan de door deze landen te maken hoge kosten voor het ontmantelingsproces(*).

BESLUIT

Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad van 13 december 2013 betreffende steun van de Unie aan de bijstandprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije en Slowakije, en houdende intrekking van Verordeningen van de Raad (Euratom) nr. 549/2007 en (Euratom) nr 647/2010.

SAMENVATTING

Tijdens de onderhandelingen over toetreding tot de EU hebben Slowakije en Bulgarije toegezegd kerncentrales van hetzelfde type als die van Tsjernobyl vóór een afgesproken datum te ontmantelen. De EU is overeengekomen om bij te dragen aan de door deze landen te maken hoge kosten voor het ontmantelingsproces(*).

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening beschrijft het EU-programma voor financiële steun voor bepaalde aspecten van de ontmanteling van eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije en eenheden 1 en 2 van de kerncentrale Bohunice V1 in Slowakije.

KERNPUNTEN

Specifieke doelstellingen van de programma's:

Kozloduy:

Bohunice:

Beide programma's omvatten ook maatregelen om tijdens het ontmantelen een hoog veiligheidsniveau in de eenheden te handhaven, met inbegrip voor hun personeel.

Gemeenschappelijke jaarlijkse werkprogramma's

Van 2014 t/m 2020 neemt de Europese Commissie elk jaareen gezamenlijk jaarlijks werkprogramma aan voor Kozloduy en Bohunice, waarin voor elk programma de doelstellingen, de verwachte resultaten, de prestatie-indicatoren en het tijdschema voor het gebruik van middelen worden gespecificeerd.

Om hun doelstellingen te halen, zijn er nauwkeurige indicatoren voor beide programma’s gedefinieerd die moeten worden toegepast en geverifieerd.

Begroting

De EU zal de volgende bijdragen aan dit programma leveren:

WANNEER IS DIT BESLUIT VAN KRACHT?

Vanaf 1 januari 2014. Richtlijnen (Euratom) nr. 549/2007 en (Euratom) nr. 647/2010 van de Raad worden hierdoor vanaf die datum ingetrokken.

KERNBEGRIP

Ontmanteling: de laatste fase van de levenscyclus van een kerninstallatie zoals een kerncentrale of onderzoeksreactor. Dit omvat alles van het sluiten van de installatie en het verwijderen van nucleair materiaal tot het herstel van het milieu op en rond de locatie. Dit proces kan tot 30 jaar in beslag nemen.

Kijk voor meer informatie op de webpagina over de ontmanteling van nucleaire faciliteiten van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad

21.12.2013

-

PB L 346 van 20.12.2013, blz. 1-6

Rectificatie

-

-

PB L 8 van 11.1.2014, blz. 31-31

Laatste bijwerking 17.03.2015