Naar concurrerende, duurzame en continu geleverde energie voor Europa

De Europese Unie (EU) wil tegen 2050 haar broeikasgasemissies verlagen met 80-95 % ten opzichte van de niveaus van 1990. Ze heeft tot 2020 een duidelijke agenda. Nu wordt een nieuwe richting vastgelegd voor de doelstelling tot het koolstofarm maken voor de drie decennia daarna teneinde zekerheid te verschaffen aan investeerders, overheden en burgers.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Stappenplan Energie 2050 (COM(2011) 885 final van 15.12.2011).

SAMENVATTING

WAT STAAT ER IN DEZE MEDEDELING?

Het Stappenplan Energie bestudeert de verschillende scenario's om te komen tot een concurrerende koolstofarme economie tegen 2050 terwijl de veiligheid van energievoorziening gewaarborgd blijft. Het toont aan dat de doelstellingen voor het koolstofarm maken haalbaar zijn ongeacht welk scenario gekozen wordt.

KERNPUNTEN

Om dit nieuwe energiesysteem te bereiken, benoemt het stappenplan de volgende factoren:

ACHTERGROND

Europa's energiesysteem moet veranderen om redenen van klimaat, veiligheid en de economie. Energie-investeringen doen er lang over voordat ze resultaten opleveren. Besluiten die nu genomen worden hebben al invloed op het energiesysteem van 2050. De vervanging van verouderde infrastructuur begint en nieuwe energievormen worden ontwikkeld. Tijdens deze transformatie moeten investeerders, zowel in de publieke als in de private sector, een duidelijk idee hebben van de richting die de EU inslaat.

Kijk ook op de webpagina's van de Europese Commissie: Energiestrategie en Stappenplan 2050.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Energie 2020 - Een strategie voor een concurrerende, duurzame en continu geleverde energie (COM(2010) 639 final van 10.11.2010).

Laatste bijwerking 30.07.2015