Uitdagingen voor jongeren: naar een intensievere sectoroverschrijdende beleidssamenwerking

EU-ministers vinden dat sectoroverschrijdende beleidssamenwerking van essentieel belang is om de sociale en economische problemen waar jongeren mee kampen aan te pakken.

BESLUIT

Conclusies van de Raad betreffende een intensievere sectoroverschrijdende beleidssamenwerking om de sociaaleconomische uitdagingen voor jongeren doeltreffend aan te pakken (PB C 172 van 27.5.2015, blz. 3-7)

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE CONCLUSIES VAN DE RAAD?

Ze zoeken naar strategieën die de sectoroverschrijdende aanpak van de jongerenproblematiek kunnen versterken zodat beleidsmakers doelmatiger en sneller kunnen reageren op problemen en hiervoor alle beschikbare EU-fondsen en -programma’s op dit gebied optimaal kunnen gebruiken.

KERNPUNTEN

Sectoroverschrijdend beleid

Om een uitvoerig sectoroverschrijdend jeugdbeleiduit te voeren, moeten EU-landen:

Ze vragen de Europese Commissie om:

Ze verzoeken de EU-landen en de Commissie om:

Een aanpak op maat

Op maat gemaakte, speciaal ontworpen sectoroverschrijdende benaderingen van programma’s zijn vereist om de sociaal-economische uitdagingen waar jongeren mee te maken krijgen, aan te pakken.

EU-landen wordt verzocht:

De Commissie wordt verzocht om de interactie tussen de bij de uitvoering van de jongerengarantie betrokken jeugdbeleidsmakers en ngo’s op EU-niveau te faciliteren.

Zowel EU-landen als de Commissie wordt verzocht om:

Jeugdwerk

De Raad van de EU verzoekt EU-landen en de Commissie om de waarde van jeugdwerk bij het aanpakken van jeugdvraagstukken te benadrukken door:

Voor meer informatie:

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 mei 2014 over een werkplan voor Jeugdzaken van de Europese Unie voor 2014-2015 (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 5-11)

Laatste bijwerking 24.09.2015