Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (ook begrotingspact genoemd)

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

Het doel van deze intergouvernementele overeenkomst is de versteviging van de begrotingsdiscipline van overheden uit de eurozone, ingevolge de staatsschuldencrisis die in 2010 is begonnen.

KERNPUNTEN

Met dit „begrotingspact” worden landen uit de eurozone verplichtingen opgelegd wat betreft hun begrotingsbeleid. Andere EU-lidstaten kunnen eraan deelnemen als ze dat wensen. Van de 28 lidstaten van de EU hebben alleen Tsjechië, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk het akkoord niet ondertekend. Het legt de basis voor het hervormde stabiliteits- en groeipact, waarin werd bepaald dat:

De intergouvernementele overeenkomst bevat drie kerndoelstellingen.

 

VANAF WANNEER IS HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het verdrag is in werking getreden op dinsdag 1 januari 2013.

Achtergrond

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie van 2 maart 2012 (Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Laatste bijwerking 10.03.2014