Illegale handel in wilde dieren en planten — Actieplan van de EU

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Europese Commissie (COM(2016) 87 final) — Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

KERNPUNTEN

Het actieplan bestaat uit 32 maatregelen die in de periode van 2016 tot 2020 door de EU moeten worden uitgevoerd door elk van de 25 landen van de EU. De focus ligt op drie belangrijke aspecten:

ACHTERGROND

De illegale handel in wilde dieren en planten is een van de meest winstgevende vormen van georganiseerde criminaliteit over de hele wereld. Het heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit en heeft een negatieve invloed op de rechtsstaat omdat het nauw samenhangt met corruptie. Het speelt een steeds grotere rol voor de financiering van milities of terroristische groeperingen.

De EU is een herkomst-, afzet- en doorvoergebied voor de illegale handel in wilde dieren en planten. Dat zijn allemaal redenen waarom de EU een cruciale rol speelt in het uitroeien van deze illegale handel.

U vindt meer informatie op de pagina over de EU-aanpak van de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (COM(2016) 87 final van 26.2.2016)

GERELATEERDE BESLUITEN

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Analyse en bewijsmateriaal ter ondersteuning van het Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (COM(2016) 38 final van 26.2.2016)

Versterking van de samenwerking met bedrijfssectoren tegen de illegale handel in wilde dieren en planten — Eindrapport). Rapport voor het DG Milieu van de Europese Commissie, 13 november 2015.

Laatste bijwerking 02.05.2016