4.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 75/5


ARREST VAN HET HOF

van 17 november 2020

in zaak E-9/19

Abelia en WTW AS

tegen

Toezichthoudende autoriteit van de EVA

(Beroep tot nietigverklaring van een besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA – Staatssteun – e-gezondheidszorg – Ontvankelijkheid – Status van belanghebbende – Twijfel of ernstige moeilijkheden – Begrip onderneming)

(2021/C 75/05)

In zaak E-9/19, Abelia en WTW AS/Toezichthoudende Autoriteit van de EVA – BEROEP tot nietigverklaring van besluit nr. 57/19/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 10 juli 2019 om de zaak te sluiten zonder de formele onderzoeksprocedure in te leiden met betrekking tot de vraag of de overheidsfinanciering van de e-gezondheidszorg en de digitale gezondheidsinfrastructuur in het Noorse gezondheidszorgstelsel, alsmede de verlening van bepaalde ondersteunende diensten en registers, staatssteun vormen in de zin van artikel 61, lid 1, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, heeft het Hof, samengesteld uit Páll Hreinsson, president, Per Christiansen en Bernd Hammermann (rechter-rapporteur), rechters, op 17 november 2020 een arrest gewezen, waarvan het dictum als volgt luidt:

Het Hof:

1.

Verklaart het beroep ongegrond.

2.

Verwijst de verzoeksters in de kosten van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.