31.3.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 116/29


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2023/C 116/10)

Image 1

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Spanje wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Land van uitgifte: Spanje

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Unesco: Cáceres

Beschrijving van het ontwerp: De oude stad Cáceresis een stadsgedeelte in de autonome regio Extremadura in het westen van het Iberisch schiereiland. Het werd opgenomen in de werelderfgoedlijst vanwege zijn unieke historische kenmerken, die (van de middeleeuwen tot het classisime) de sporen dragen van zeer diverse en tegenstrijdige invloeden, zoals de noordelijke gotiek, de islam, de Italiaanse renaissance en de kunst van de Nieuwe Wereld.

Het ontwerp toont een panoramisch beeld van het monumentale geheel met name van het centrale plein. Aan de bovenkant staat in hoofdletters het woord “ESPAÑA”, met daaronder het jaar van uitgifte “2023”. Rechtsboven staat het muntteken. Aan de onderkant en in hoofdletters staat het woord “CÁCERES”.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage:1 500 000

Datum van uitgifte: eerste kwartaal van 2023


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).