27.1.2023   

NL EN

Publicatieblad van de Europese Unie

C 33/1


GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN

Aanvulling 2023/1

(Voor de EER relevante tekst)

(2023/C 33/01)

INHOUD

Toelichting 3
Lijst van de landbouwgewassen 4

I.   Bieten

1.

Beta vulgaris L. Suikerbiet 4

2.

Beta vulgaris L. Voederbiet 4

II.   Groenvoedergewassen

13.

Festuca arundinacea Schreber Rietzwenkgras 5

17.

Festuca rubra L. Roodzwenkgras 5

20.

Lolium multiflorum Lam. Italiaans raaigras (inclusief Westerwolds raaigras) 5

20.1.

Ssp. alternativum 5

20.1.

Ssp. non alternativum 5

21.

Lolium perenne L. Engels raaigras 5

29.

Poa pratensis L. Veldbeemdgras 6

54.

Pisum sativum L. (partim) Voedererwt 6

71.

Vicia faba L. (partim) Paardeboon/Veldboon 6

III.   Oliehoudende planten en vezelgewassen

83.

Brassica napus L. (partim) Koolzaad 7

87.

Carum carvi L. Karwij 8

88.

Gossypium spp. Katoen 8

89.

Helianthus annuus L. Zonnebloem 8

93.

Glycine max (L.) Merr. Soja 9

IV.   Granen

95.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Haver 10

96.

Avena strigosa Schreb. Evene 10

97.

Hordeum vulgare L. Gerst 10

97.1.

Tweerijige gerst 10

97.2.

Meerrijige gerst 10

98.

Oryza sativa L. Rijst 11

100.

Secale cereale L. Rogge 11

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho 12

103.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybriden die het product zijn van een kruising van Sorghum bicolor en Sorghum sudanense. 12

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale 12

105.

Triticum aestivum L. Zachte tarwe 13

106.

Triticum durum Desf. Harde tarwe 14

107.

Triticum spelta L. Spelt 14

108.

Zea mays L. (partim) Maïs 17

V.   Aardappelen

109.

Solanum tuberosum L. Aardappel 18

TOELICHTING

1.

Deze aanvulling op de geconsolideerde versie van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen van 2021 (1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van de gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen.

2.

Deze aanvulling volgt de indeling van de geconsolideerde versie van 2021. De toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.

3.

Deze aanvulling heeft betrekking op de van 1 tot en met 30 november 2022 ontvangen meldingen.

4.

De wijzigingen ten opzichte van de geconsolideerde versie van 2021 zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:

(add.)

:

nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;

(mod.)

:

gewijzigd. De gegevens in deze aanvulling vervangen de gegevens in de geconsolideerde versie van 2021,

(del.)

:

volledig uit de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt.

5.

Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad (2) vallen.

6.

Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de geconsolideerde versie van 2021 voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie.

(1)  Geconsolideerde versie van 13 december 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  PB L 193 van 20.7.2002, blz. 1.


I.

1.   Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Beniamina KWS

*HU 149293

 

D m (2) (mod.)(16)

BTS Smart 4825

*IT 189

*CH 992

m (3) (mod.)(32)

Interessa KWS

 

*CH 78

m (3) (add.)

Lithos

 

 

(del.)

Nysted

*DK 81, *SE 143

 

m (mod.)

Pentacle

*IT 479

 

m (2) (add.)

Smart Dilarta KWS

 

*CH 78

m (3) (add.)

Smart Sunnita KWS

*ES 6378

*CH 78

D m (2) (add.)

Solea

*CZ 1632

 

D m (2) (mod.)

Strauss

*LT 145, *AT 918

 

D m (2) (mod.)(16)

2.   Beta vulgaris L. - Fodder beet

1

2

3

4

Energarci

*DE 9569, *FR S14431

 

P m (4) (mod.)

Enermax

*BE 505, *DK 14, *DE 9569, *FR S14431, *PL 161

 

P m (4) (mod.)

Feldherr

*DE 9569, *IE 334, *AT 533, *PL 161

 

P m (4) (mod.)

Kyros

*DE 9569, *FR 8231, *LT 64, *NL x, *AT 533, *PL 161

*NO 29

P m (4) (mod.)

II.

13.   Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

Anatol

*DE 3873

 

(add.)(1)

Tatonka

*DE 39, *FR S8233

 

(mod.)(1)

17.   Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Homestar

*DE 10155

 

(add.)(1)(7)

Royalflash

*DE 39

 

(add.)(1)(8)

Sake

*DE 283

 

(add.)(1)(7)

Yuki

*DE 283, *SK 542

 

(mod.)(1)(8)

20.   Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

Ssp. alternativum -

 

 

 

 

 

 

Ssp. non alternativum -

 

 

Barbanera

*IT 1360

 

(add.)

Merapido

*DE 61

 

(add.)

21.   Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Barathon

*DE 7663, *NL 205

 

D (mod.)

Barprium

*DE 7663, *FR S8016

 

D (mod.)(1)

Bubalus

 

*CH 162

(add.)

Jorina

*DE 8803

 

D (add.)(1)

Premium

*BE 508, *CZ 292, *NL 227

 

D (mod.)

Tetraboom

*DE 283

 

T (add.)(1)

Tyga

*CZ 115, *DE 283

 

D (mod.)(1)

Vernon

*DE 39

 

D (add.)(1)

29.   Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

Dakisha

*CZ 115, *DK 14, *DE 283, *FR S14431

 

(mod.)(1)(12)

Desert Moon

*DE 61

 

(add.)(1)(12)

Pasadena

*DE 39

 

(add.)(1)(12)

Savannah

*DE 61

 

(add.)(1)(12)

United

*DE 61

 

(add.)(1)(12)

54.   Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Rocket

*EE 56, *FI 6153

 

(mod.)(16)

71.   Vicia faba L. (partim) - Field bean

1

2

3

4

Espresso

 

 

(del.)

III.

83.   Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

Blackmoon

*FR S13804, *IT 1125

 

H (mod.)(15)(38)

Chevy CL

(*)DE 147, *LT 44

 

H (mod.)(16)(39)

Comfort

 

 

(del.)

Cornelis

 

 

f: 30.6.2025

Dart

*DK 16

 

H (add.)(15)(38)

Delight

 

 

f: 30.6.2025

Delrico

*IT 1171

 

H (add.)

DK Exaura

*CZ 1677, *PL 431, *SK 642

 

H (mod.)(15)(38)

Edda

 

 

f: 30.6.2025

Emerald

*DE 871

 

(mod.)(15)(17)(38)

Firenzze

*IT 1125

 

H (add.)

Frodo KWS

 

 

(del.)

Glosso

*IT 345, *SK 858

 

H (mod.)(15)(38)

Hallstar

 

 

 

Herthos

 

 

 

King 10

 

 

 

Lessing

*CZ 24

 

H (add.)(15)(38)

LG Austin

*CZ 1405, *DK 223, *FR 44360, *HU 132938, *AT 562

 

H (mod.)(15)(39)

LG Corsica CL

*ES 6264, *HU 132938, *SK 406

 

H (mod.)(15)

LR 26 CL

 

 

(del.)

LS 7370 CL

 

 

(del.)

LS 7750 CL

 

 

(del.)

LS 7754 CL

 

 

(del.)

Manhattan

*CZ 25, *DK 178, *HU 100452, *PL 788

 

H (mod.)(15)(39)

MSL 012 C

 

 

(del.)

MSL 258 C 11

 

 

(del.)

MSL 301 C

 

 

(del.)

Phantom

 

 

f: 30.6.2025

Pilani

 

 

f: 30.6.2025

PT 302

 

 

(mod.)= PT302

PT 303

 

 

(mod.)= PT303

PT242

*DK 87

 

H (mod.)(15)(30)(32)

PT302

*CZ 776, *DK 87, *RO 2122, *SK 740

 

H (mod.)(15)(32)(38)

- PT 302

*DE 514

 

 

PT303

*CZ 776, *DK 87, (*)FR S10858, *PL 823, *RO 2122, *SK 740

 

H (mod.)(15)(32)(38)

- PT 303

*DE 514

 

 

Roberto KWS

 

 

(del.)

Romeo

*CZ 25

 

H (add.)(15)(38)

Salsa CL

 

 

f: 30.6.2025

Sergio KWS

*HU 149293, *SK 221

 

H (mod.)(15)(38)

Status

*CZ 231

 

(add.)(15)(38)

Sting

 

 

f: 30.6.2025

Treto

*IT 1171

 

H (add.)

V 338 OL

 

 

(del.)

Vincento

*IT 1171

 

H (add.)

87.   Carum carvi L. - Caraway

1

2

3

4

Aklei

*CZ 1352

 

(add.)(16)

88.   Gossypium spp. - Cotton

1

2

3

4

ΒΑ 911

*EL 303

 

(add.)(32)

Adora

*EL 362, *ES 542

 

(mod.)

DP401

*EL 381, *ES x

 

(mod.)(32)

DP419

*EL 381, *ES x

 

(mod.)(32)

Erika

*EL 362

 

(add.)

HA-1280

 

 

(del.)

HA-1409

 

 

(del.)

Irida

*EL 362, *ES 542

 

(mod.)

Milenium

 

 

(del.)

Monica

*EL 143

 

(add.)

ST 830

*EL 362, *ES 542

 

(mod.)(32)

89.   Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

Basallt

*IT 1125

 

S (add.) ant. RGT Basallt

MAS 91M

*RO 2123

 

S (mod.)(32)

Mooglli CL

 

 

(del.)

P64LE157

 

 

(del.)

RGT Basallt

 

 

(del.)

Skyline

*IT 1057

 

S (add.) ant. P64LE157(32)

Vador

 

 

 

93.   Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1

2

3

4

Falbala

 

 

(del.)

Protibus

*AT 534

 

(mod.)

Wapiti

 

 

(del.)

IV.

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Pollux

*LT 42, *SE 71

 

(mod.)(16)

Radzio

*CZ 405

 

(add.)(15)

96.   Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1

2

3

4

Venezia

*IT 1613

 

(add.)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Clementine

*EL 19

 

(add.)

Cortina

*CZ 1150

 

(add.)(15)

Kikeon

*EL 357

 

(add.)

KWS Mattis

*IT 441

 

(add.)

KWS Ovnis

*IT 441

 

(add.)

Lucrezia

*IT 1263

 

(add.)

NOS Gambit

*DK 220

 

(add.)(16)

NOS Playmaker

*DK 220

 

(add.)(16)

RGT Gibraltar

*ES 2023, *IT 1125

 

(mod.)(15)

Saviana

*EL 19

 

(add.)

Stabil

 

 

(del.)

Stalagmit

*CZ 526

 

(add.) ant. Stabil(15)

Tauri

*IT 101

 

(add.)

Virgini

*IT 101

 

(add.)

- 6-row barley

 

 

Avantasia

*CZ 25, *DE 39

 

(mod.)(15)

Bonavira

*CZ 1261, *FR S13496

 

(mod.)(15)

Julia

*CZ 25, *DE 39, *FR S8233, *AT 585, *PL 205

 

(mod.)(15)

KWS Aunis

*IT 441

 

(add.)

KWS Opalis

*IT 441

 

(add.)

Luise

*CZ 25

 

(add.)(15)

RGT Mela

*CZ 66, *DE 25, *PL 631

 

(mod.)(15)

SU Hetti

*CZ 66, *DE 25, *PL 340

 

(mod.)(15)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley - Conservation varieties

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

 

 

 

 

- 6-row barley

 

 

Panagias

*EL x

 

(add.) Region of origin:Limnos

98.   Oryza sativa L. - Rice

1

2

3

4

Bison CL

*IT 1685

 

(add.) ant. CL712GL(32)

CL712

*IT 1685

 

(add.) ant. CL712V(32)

CL712GL

 

 

(del.)

CL712V

 

 

(del.)

Eleni

*EL 369

 

(add.)

Finale

*EL 313

 

(add.)

Master

*EL 313

 

(add.)

Menelaos

*EL 369

 

(add.)

Senior

*EL 313

 

(add.)

100.   Secale cereale L. - Rye

1

2

3

4

Generator

 

 

(del.)

LO1047N

 

 

f: 30.6.2025

Matador

*PL 249

 

(mod.)(15)

Palazzo

*SK 591

 

H (mod.)(15)

SU Cossani

*CZ 1054, *DE 750, *LT 146, *FI 6230

 

(mod.)(15)

SU Dreamer

*PL 250

 

H (mod.)(15)

SU Karlsson

*DK 91

 

(add.)(15)

SU Nordius

 

 

(del.)

SU Promotor

*LV 190, *LT 146

 

H (mod.)(15)

SU Skoll

 

 

(del.)

100.   Secale cereale L. - Rye - Conservation varieties

1

2

3

4

Phthia

*EL 366

 

(add.) Region of origin:Thessaly

101.   Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1

2

3

4

Alpilles

 

 

f: 30.6.2025

Arack

 

 

f: 30.6.2025

Ardry

 

 

f: 30.6.2025

Arizona

 

 

f: 30.6.2025

Balto CS

 

 

f: 30.6.2025

ES Levante

 

 

f: 30.6.2025

ES Passat

 

 

f: 30.6.2025

ES Typhon

 

 

f: 30.6.2025

Fusion

*NL 1011

 

(add.)

Lompoul

*FR S13860

 

S (add.)

Margo

*FR S13860, *RO 2194

 

S (mod.)(17)

Rutile

*FR S13860

 

S (add.)

103.   Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor subsp. bicolor and Sorghum bicolor subsp. drummondii

1

2

3

4

Lussi

*FR 45499

 

(mod.)

104.   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Bedretto

 

 

(del.)

Cappricia

*CZ 930, *LT 140, *AT 673

 

(mod.)(15)(17)

HYT Max

 

 

(del.)

Mungis

*AT 504

 

(mod.)(15)

Nissos

*EL 357

 

(add.)

Reverso

*IT 474

 

(add.)

Titere

*EL 259

 

(add.)

Torcal

*EL 259

 

(add.)

Trincao

*IT 332

 

(add.)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1

2

3

4

Ampara

*IT 101

 

(add.)

Apulia

*IT 101

 

(add.)

Artek

*IT 101

 

(add.)

Atlanta

*IT 101

 

(add.)

Bardan

 

 

(del.)

Bianca Lancia

*IT 1375

 

(mod.)

Brenda

*IT 91

 

(add.)

Brigitta

*IT 91

 

(add.)

Caral

 

 

(del.)

Chaumont

 

 

f: 31.12.2024

Ciavena

 

 

(del.)

Colmetta

 

 

(del.)

Costanza Di Altavilla

*IT 1520

 

(add.)

Eolo

*IT 359

 

(add.)

Epico

*ES 56

 

(add.)(16)

Flippen

*LT 42

 

(mod.)(16)

Frida

*IT 110

 

(add.)

Harry

 

 

(del.)

Hellas

*LT 42

 

(mod.)(15)

Inspiration

 

 

(del.)

Isabella

*IT 1520

 

(add.)

Johanna

 

 

f: 30.6.2025

Kalipè

*IT 1143

 

(add.)

KWS Leif

 

 

(del.)

KWS Peplum

*HR 745, *IT 441

 

(mod.)(15)

KWS Rhum

*HR 745, *IT 441

 

(mod.)(15)

Lambro

 

 

(del.)

Alvarez

*ES 6264, *IT 837

 

 

LID Gatinel

*IT 345

 

(add.)

LID Saraband

*IT 345

 

(add.)

Moiry

 

 

(del.)

Muveran

 

 

(del.)

Nendaz

 

 

(del.)

Protano

*ES 9

 

(add.)(16)

Reflex

*CZ 172

 

(add.)(16)

RGT Parka

*IT 1125

 

(add.)

RGT Propulso

*IT 1125

 

(add.)

RGT Scrambler

*IT 1125

 

(add.)

RGT Toronto

*IT 1125

 

(add.)

SU Vermillon

(*)FR S14807, *IT x

 

(mod.)(15)

WPB Lambada

*LT 167

 

(mod.)(16)

Zinal

 

 

(del.)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat - Conservation varieties

1

2

3

4

Berchtesgadener Vogel

*DE 10846

 

(add.) Region of origin:Bavaria

106.   Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1

2

3

4

Confucio

*IT 101

 

(add.)

Dorato

*IT 1667

 

(mod.)

Fedele

*IT 60

 

(add.)

Lucero

*ES 9

 

(add.)

Manifesto

*EL 296

 

(add.)

Massarotto

*IT 1641

 

(add.)

Pelopas

*EL 357

 

(add.)

RGT Desmodur

*IT 1125

 

(add.)

Spartaco

*IT 1667

 

(mod.)

Timaios

*EL 380

 

(mod.)

Vertigo

*IT 359

 

(add.)

Zante

*IT 60

 

(add.)

107.   Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. - Spelt wheat

1

2

3

4

Espritu

*IT 332

 

(add.)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

448G

*FR 45483

 

 

S

(add.)(32)

Agrister

*IT 1242

 

600

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*

Amarola

*DE 105, *NL 1085, *AT 618

 

210

S

(mod.)

Antiss

*IT 1243

 

600

S

(mod.)

AS 72

*HR 577

 

600

S

(mod.)(32)

Barkley

*FR S13724

 

 

S

(add.)

Blast AGM

*RO 2214

 

500

S

(mod.)

Buckley

*IT 837

 

300

S

(mod.)

Burzee

*FR S15312

 

 

S

(add.)

Caddie

*FR S15312

 

 

S

(add.)

Cisko

*IT 423

 

300

S

(mod.)

Danubio

*CZ 414, *DE 1328, *AT 20, *PL 264

 

260

T

(mod.)

Darcy

*HR 44, *NL 1031

 

 

S

(mod.)

Dian

*RO 2214

 

420

S

(mod.)

Dimana

*RO 2214

 

300

S

(mod.)

DS0493B

*SK 632

 

250

S

(mod.)(32)

Eglanteen

*FR S13724

 

 

T

(add.)

ES Blackjack

*DE 3501, (*)FR S15312, *LT 106, *NL 1115

 

 

S

(mod.)(16)

ES Myrdal

*CZ 1684, *DE 3501, *LT 106, *NL 1115

 

190

S

(mod.)(16)

Faith

*DK 223, (*)FR S13724, *NL 1009

 

 

T

(mod.)

Farmactos

*DE 3351, *IT 272, *NL 1012

 

200

S

(mod.)

Farmgold

 

 

 

S

f: 31.12.2024

Fox

 

 

 

S

f: 30.6.2024

GW8008

 

 

 

 

(del.)

GW8266

 

 

 

 

(del.)

Hoxegor Waxy

*FR 45483

 

 

S

(add.)

Kalina

*RO 2214

 

200

S

(mod.)

Kneja 595

 

 

 

 

(del.)

KWS Emporio

*DE 105, *NL 1085

 

 

S

(mod.)

KWS Giulio

*BE 713, *NL 1085

 

 

S

(mod.)

KWS Tresoro

*NL 1085

 

 

S

(add.)

LG 32257

 

 

 

 

(mod.)= LG32257

LG30195

 

 

 

 

(del.)

LG30525

*IT 837

 

500

S

(mod.)(32)

LG30595

*IT 837

 

500

S

(mod.)(32)

LG30703

*IT 837

 

700

S

(mod.)(32)

LG31231

*NL 1009

 

 

 

(add.)(32)

LG31236

*FR S13724

 

 

T

(add.)(32)

LG31401

*IT 837

 

300

S

(mod.)

LG32257

*IT 837, *NL 1009

 

200

S

(mod.)(32)

- LG 32257

*DE 1323

 

 

 

 

LID1015C

*FR S15312, *NL 1115, *PL 1273

 

220

S

(mod.)(32)

LID2210C

*FR S15312, *PL 1273, *SK 858

 

240

S

(mod.)(32)

Lunexal

*IT 1125

 

200

S

(add.) ant. RGT Lunexxal

Magineo

*CZ 1114

 

230

 

(add.)

Makedonia

 

 

 

 

(del.)

Muro

*RO 2214

 

400

S

(mod.)

Nerissa

 

 

 

 

(del.)

Noah

*IT 1243

 

600

S

(mod.)

Oxandro

*FR 45483, *IT x

 

300

S

(mod.)

Oxxygen Duo

*PT 594

 

200

S

(mod.)

PR34Y02

*IT x

 

500

S

(mod.)(32)

Rabina

*RO 2214

 

500

S

(mod.)

RGT Lunexxal

 

 

 

 

(del.)

San Carlos Ho

 

 

 

S

f: 30.6.2025

San Diano RH

 

 

 

T

f: 30.6.2025

Sibila

*RO 2214

 

300

S

(mod.)

Sixtina

*FR S13804

 

 

S

(add.)

Skipper

*DK 223, *NL 1009

 

 

S

(mod.)

Sunshinos

*NL 741

 

 

S

(mod.)

SY Pracht

 

 

 

 

(del.)

Verbania

 

 

 

 

(del.)

Zeros

*RO 2214

 

300

S

(mod.)

Zola

 

 

 

 

(del.)

Zona

*RO 2214

 

400

S

(mod.)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize – Conservation varieties

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

Delika

*ES 611

 

 

 

(mod.) Region of origin: Pais vasco

Donostia

*ES 611

 

 

 

(mod.) Region of origin: Pais vasco

Maruri

*ES 611

 

 

 

(mod.) Region of origin: Pais vasco

Osoro

*ES 611

 

 

 

(mod.) Region of origin: Pais vasco

V.

109.   Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Beltza

*ES 611

 

(mod.)

Entzia

*ES 611

 

(mod.)

Gorbea

*ES 611

 

(mod.)

Harana

*ES 611

 

(mod.)

Leire

*ES 611

 

(mod.)

Mirari

*ES 611

 

(mod.)

Miren

*ES 611

 

(mod.)

Picobello

 

 

(del.)

109.   Solanum tuberosum L. - Potato – Conservation varieties

1

2

3

4

Fina de Carballo

*ES 611

 

(mod.) Region of origin: La Coruña