17.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 53/6


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2020/C 53/06)

Image 1

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Italië wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: De 80e verjaardag van de oprichting van “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” (Nationale brandweer)

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp laat in het midden het logo van de Nationale brandweer zien; links “RI”, het acroniem van de Italiaanse Republiek; rechts het jaar van de uitgifte van de munt “2020”; “R”, het muntteken van het munthuis in Rome; onderaan “LDS”, de initialen van de ontwerper Luciana De Simoni; bovenaan de boogvormige inscriptie “CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”.

Op de buitenste ring van de munt staan de 12 sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 3 000 000

Datum van uitgifte: Januari 2020


(1)  Voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven, zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).