4.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 125/4


Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma voor 2019 van het publiek-private partnerschap voor biogebaseerde industrieën

(2019/C 125/04)

Hierbij wordt kennis gegeven van de publicatie van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen en de bijbehorende activiteiten in het kader van het werkprogramma voor 2019 van het publiek-private partnerschap biogebaseerde industrieën.

De uitnodiging betreft voorstellen voor de volgende oproep: H2020-BBI-JTI-2019.

Het werkprogramma, de termijnen van en begroting voor de activiteiten, informatie over de oproep en de bijbehorende activiteiten, en richtsnoeren voor aanvragers over het indienen van voorstellen staan op de portaalsite voor subsidies en aanbestedingen (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home). Al deze informatie zal zo nodig worden bijgewerkt op hetzelfde portaal.