31.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 362/16


Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020

(Uitvoeringsbesluit C(2014) 9490 van de Commissie)

(2015/C 362/09)

Het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie lanceert vijf uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met het oog op het verlenen van subsidies voor projecten in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen die zijn vastgelegd in het werkprogramma voor 2015 op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020.

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende vijf uitnodigingen:

 

CEF-TC-2015-1: Electronic delivery of documents — eDelivery (Elektronische levering van documenten)

 

CEF-TC-2015-1: Electronic invoicing — eInvoicing (Elektronisch factureren)

 

CEF-TC-2015-1: Public Open Data Generic Services (Generieke diensten voor open data van de overheid)

 

CEF-TC-2015-1: Safer Internet Generic Services (Generieke diensten voor een veiliger internet)

 

CEF-TC-2015-1: Europeana

De indicatieve begroting die beschikbaar is voor voorstellen die op grond van deze uitnodiging worden geselecteerd, bedraagt 38,7 miljoen EUR.

De uiterste datum voor de indiening van de voorstellen is 19 januari 2016.

De documentatie bij deze uitnodigingen is beschikbaar op de website van CEF Telecom:

http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015.