22.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 350/14


Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen 2016 — EAC/A04/2015 — „Erasmus+”-programma

( Publicatieblad van de Europese Unie C 347 van 20 oktober 2015 )

(2015/C 350/14)

Punt 5 „Termijn voor het indienen van aanvragen” wordt als volgt gewijzigd wat kernactie 2 — Strategische partnerschappen betreft:

Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2016

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding

31 maart 2016

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

26 april 2016

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2016