6.8.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 257/9


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2015/C 257/07)

Image

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Om de dertigste verjaardag van de Europese vlag te vieren, hebben de ministers van Financiën van de eurozone besloten dat de lidstaten van de eurozone een herdenkingsmunt van twee euro zullen slaan, waarbij voor de nationale zijde een gemeenschappelijk ontwerp wordt gebruikt. Burgers en ingezetenen van de eurozone hebben door middel van een openbare internetverkiezing het winnende ontwerp gekozen. Er kon worden gekozen uit een voorselectie van vijf ontwerpen die was gemaakt door een vakjury uit de resultaten van een ontwerpwedstrijd onder Europese munthuizen. Daaruit is het ontwerp van de heer Georgios Stamatopoulos, ontwerper bij de Nationale Bank van Griekenland, gekozen.

Uitgevende staat : Litouwen

Onderwerp van de herdenkingsmunt : de 30e verjaardag van de Europese vlag

Beschrijving van het ontwerp : het ontwerp toont de Europese vlag als een symbool dat volkeren en culturen verenigt rond gedeelde visies en idealen voor een betere gemeenschappelijke toekomst. Twaalf sterren veranderen in menselijke figuren die de geboorte van een nieuw Europa omarmen. Rechts bovenaan, in een halve cirkel, staan het uitgevende land „LIETUVA” en de jaartallen „1985-2015”. Aan de rechterkant, tussen de vlag en de jaartallen, bevindt zich het muntteken. Rechts onderaan staan de initialen van de kunstenaar (Georgios Stamatopoulos).

Op de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage :

Datum van uitgifte : november 2015.


(1)  Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1, voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).