14.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 366/10


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

(2013/C 366/05)

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Finland wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009 (2) is het de lidstaten van de eurozone en de landen die met de Europese Unie een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevend land: Finland

Onderwerp van de herdenking: de 125e verjaardag van de geboorte van de Nobelprijs winnende auteur F. E. SILLANPÄÄ.

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnengedeelte van de munt staat het portret van Sillanpää afgebeeld. Bovenaan, in een halve cirkel, staan de woorden „F. E. SILLANPÄÄ”. Links staan het jaartal „1888” en het muntteken. Rechts staan het jaartal „1964”, het uitgevende land „FI” en het jaar van uitgifte „2013”.

Dit is een speciale munt om de grootvader van een hele natie te herdenken. F. E. SILLANPÄÄ was een meester van de stijl die in de Finse literatuur diepe inzichten bracht over de relatie tussen de mens en de natuur. Vooral op basis van de werken Het Zachtmoedig Erfdeel en Silja de dienstmaagd kreeg hij in 1939 de Nobelprijs. Deze meesterlijke auteur kreeg nog meer nationale bekendheid met zijn populaire radio-optredens en gedenkwaardige kerstkronieken. Na de oorlogsjaren groeide de meesterschrijver uit tot een baardige „Taata”, de officieuze grootvader van het land. Uit de herinneringen aan de kerst in zijn kinderjaren ontstond een zeer geliefde traditie: opa die de hele natie devoot rond de radio verenigt met zijn zorgeloze kerstpraatjes.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 1,5 miljoen

Datum van uitgifte: november 2013


(1)  Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1, voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.

(2)  Zie de conclusies van de Raad Economische en Financiële Zaken van 10 februari 2009 en de Aanbeveling van de Commissie van 19 december 2008 betreffende gemeenschappelijke richtsnoeren voor de nationale zijde en de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 52).