26.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/5


Aanwijzing van de rechter die de president als kortgedingrechter vervangt

2013/C 313/10

Op 23 september 2013 heeft het Gerecht overeenkomstig artikel 106 van het Reglement voor de procesvoering besloten dat gedurende de periode van 23 september 2013 tot en met 31 augustus 2016 rechter Forwood de president van het Gerecht in geval van afwezigheid of verhindering zal vervangen als kortgedingrechter.