22.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/24


De SESAR Gemeenschappelijke Onderneming

(2009/C 16/09)

De SESAR Gemeenschappelijke Onderneming (Verordeningen (EG) nr. 219/2007 en (EG) nr. 1361/2008 van de Raad) lanceerde de laatste fase van haar eerste ronde van toetreding tot lidmaatschap. De definitieve offertes van de 15 geselecteerde kandidaat-leden moeten worden neergelegd tegen 16 februari 2009. Voor gedetailleerde informatie over de SESAR Gemeenschappelijke Onderneming, haar activiteiten en mogelijke vormen van deelname, gelieve de website te raadplegen: www.sesarju.eu