8.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 86/27


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 oktober 2005 — Fintecna tegen Commissie

(Zaak T-249/02) (1)

(„Europees Sociaal Fonds - Verlaging van financiële bijstand - Beroep tot nietigverklaring - Voor beroep vatbare handeling - Voorbereidende handeling - Niet-ontvankelijkheid”)

(2006/C 86/53)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekster: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale e dei servizi Spa (Rome, Italië) [vertegenwoordigers: G. Roberti, A. Franchi en R. De Lisa, advocaten]

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen [vertegenwoordigers: aanvankelijk L. Flynn en A. Aresu, vervolgens E. de March en L. Flynn, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat]

Voorwerp van de zaak

Verzoek om nietigverklaring van de brief van de Commissie van 31 maart 2000 betreffende verschillende financiële bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), verleend aan verschillende operationele programma's onder het communautaire bestek voor bijstandsverlening in het kader van doelstellingen 1, 3 en 4 in Italië (Midden- en Noord-Italië en Mezzogiorno)

Dictum van de beschikking

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Verzoekster draagt haar eigen kosten en die van verweerster.


(1)  PB C 233 van 28.9.2002.