91997E1035

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1035/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. Gereedkomen van de atoomcentrale Mochovce (Republiek Slowakije)

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0052


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1035/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (24 maart 1997)

Betreft: Gereedkomen van de atoomcentrale Mochovce (Republiek Slowakije)

Als eerste atoomcentrales in Midden- en Oost-Europa zullen de hogedrukwaterreactoren Mochovce I en II in de Slowaakse Republiek met Europese steun beantwoorden aan de westelijke veiligheidsnormen. Een plan waarvoor de financiering o.a. door de Europese Bank van Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) werd geweigerd omdat de bank het concept voor niet realistisch houdt. Thans heeft het uit het Siemens-concern en de Franse onderneming Framaton bestaande Europese Consortium Mochovce (EUCOM) van de Slowaakse energiemaatschappij Slovenske Elektrame (SE) de opdracht ontvangen de nog in aanbouw zijnde atoomcentrale gereed te maken. Hiervoor heeft de firma Siemens bij de regering van de Bondsrepubliek een verzoek ingediend om een akte van borgtocht.

1. Is de Raad niet van mening dat door de steun van de op atoomenergie gerichte energiepolitiek in de Republiek Slowakije de opbouw van een efficiƫnte en milieuvriendelijke energievoorziening wordt geblokkeerd en dat de energieverbruiksnormen in Slowakije ongewijzigd hoog zullen blijven?

2. Is de Raad het eens met de opvatting dat door de Duitse en Franse belangen in de Republiek Slowakije de belangen van Oostenrijk worden geschaad? In hoeverre zijn hierover gesprekken gevoerd?

3. Is het de Raad bekend hoe en waar het in geval van een inbedrijfsstelling van de atoomcentrale Mochovce veroorzaakte radioactief afval wordt afgevoerd en definitief wordt opgeslagen?

Antwoord (16 juni 1997)

De nucleaire veiligheid in Slowakije heeft de voortdurende aandacht van de communautaire instanties en in onlangs nog besproken tijdend de Associatieraad met Slowakije op 25 februari 1997. Tijdens deze bijeenkomst heeft de Gemeenschap duidelijk beklemtoond dat zij er - ook in het vooruitzicht van de de toetreding van Slowakije to de Unie - veel belang aan hecht dat de kerncentrales een hoog veiligheidsniveau halen en dat er hiertoe nauw wordt samengewerkt.

Op basis van deze beginselen is er akte genomen van het voornemen van Slowakije om de centrale van Mochovce volgens internationaal erkende veiligheidsrichtsnoeren te voltooien, alsook van de toezegging van dit land om de nucleaire installaties die niet aan deze normen zouden voldoen, te sluiten. Wat dit laatste betreft, heeft de Gemeenschap duidelijk gemaakt dat Bohunice NPP-V-1 zo spoedig mogelijk zou moeten worden gesloten.